Bedriftskultur

wandekai

SELSKAPSKULTUR

Kultur

Kamp, driftig, pragmatisk, innovativ

Tenet

Kunden førstKvalitetsbasert

Kvalitetspolitikk

Fint arbeid, ingen lekkasje

Det bør arbeides for å utvikle selskapets evner og motivasjon, kontinuerlig forbedre de ansattes inntekt og velferd, og søke enighet mellom bedriftsutvikling og personlig lykke.

HAGEANLEGG

Vi vet viktigheten av grønt arbeid og miljø for våre ansatte.

wandekai

wandekai

wandekai

FoU

Sterk FoU-evne holder bedriften på det ledende stedet for rørleggerfelt
Profesjonell lab Med CNAS-godkjenning
Gjør alt perfekt i alle lenker og detaljer i produktet.
En effektiv FoU-styringsprosess må styres av vitenskapelig produktutviklingsstrategi. Wandekai Copper-selskapet fortsetter alltid i kjernestyringsstrategien "kvalitetsstandardisering", og strever for å oppnå internasjonalt avansert nivå innen alle felt, for å sikre perfekt kvalitet på hvert produkt .

wandekai

wandekai

wandekai

wandekai

wandekai

KVALITETS INSPEKSJON

wandekai

wandekai

UTSTYR MED HØY PRESISJON

Profesjonell for ventiler og beslag
Med flere akser, høy effektivitet, kostnadskontroll

wandekai

wandekai

wandekai

PROFUKSJONSSKALA

Perfekt kvalitetsresultater fra avansert teknologi
Vi tar den mest egnede måten å produsere på

wandekai

wandekai

wandekai

wandekai

OPPLÆRING

Vi vet viktigheten av regelmessig opplæring for bedriften og kundene.

wandekai

wandekai

wandekai

wandekai

wandekai

KORPLORATE MENNESKER

wandekai

wandekai

wandekai